Sik­re møb­le­ne mot katte­hår

Den komplette Katteboka - - Innhold -

Si­den kat­ten har svært ut­vik­le­de san­ser, kan den luk­te deg over­alt hvor du har vært, også på møb­le­ne dine. Er du glad i so­fa­en din, vil kat­ten din også være det, selv om du ikke sit­ter i den ak­ku­rat da. Kat­ten vil an­se so­fa­en som hen­nes også – så her føl­ger noen tips om hvor­dan du kan sik­re møb­le­ne dine og hol­de det pent.

DEKK DEN TIL

Gi kat­ten myke, fine ste­der å lig­ge på, gjer­ne litt opp fra gul­vet og med et vin­du å kik­ke ut gjen­nom. Det er kan­skje mer spen­nen­de enn den gam­le, kje­de­li­ge so­fa­en din, som du kan­skje får ha i fred. Som ved en­hver an­nen tre­ning be­løn­ner du puse­kat­ten med venn­lig stem­me, god­bi­ter, kos el­ler børs­ting når den går et sted du vil at den skal være. Po­si­tiv for­sterk­ning vil gjø­re at den mer sann­syn­lig vel­ger sam­me sted nes­te gang – og gjør både den og deg glad.

TAGGETE MATTER

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.