Vær på vakt!

Den komplette Katteboka - - Innhold -

Kat­ter har langt bed­re hør­sel enn men­nes­ker har. Den mins­te lyd kan vek­ke kat­ten fra den dy­pes­te søvn. Kat­ten kan høre en per­son som er på vei mot hu­set for å bry­te seg inn, len­ge før du kan det. Den kla­rer kan­skje ikke å pluk­ke opp te­le­fo­nen og rin­ge po­li­ti­et, men ser du kat­ten løpe fe­brilsk rundt foran deg, kan det hen­de at den for­sø­ker å for­tel­le deg at alt ikke er helt som det skal være.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.