Av­tal pris på for­hånd

Den komplette Katteboka - - Innhold -

Hvis du må be­ta­le noen for å pas­se kat­ten din med jev­ne mel­lom­rom, el­ler bare én gang, må du være sik­ker på at du har råd til det før du skaf­fer deg katt. Un­der­søk uli­ke ken­nel­er el­ler and­re katte­pas­se­re på for­hånd, og se hvor mye eks­tra det vil kos­te deg å rei­se på fe­rie. Al­li­er deg gjer­ne med en venn el­ler nabo på for­hånd, men husk at det ikke er noen ga­ran­ti for at ved­kom­men­de kan pas­se hver gang.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.