Adop­ter fra en venn

Den komplette Katteboka - - Innhold -

Kjen­ner du noen som har fun­net en hjem­løs katt, el­ler kan­skje noen som er på ut­kikk etter et nytt sted å bo for en fir­beint venn? Det kan by på en sjel­den mu­lig­het til å bli kjent med kat­ten før du tar den til deg. Du kan bru­ke tid sam­men med den og bli sik­ker på at det­te er den ret­te kat­ten for deg. I til­legg kan du få mye in­for­ma­sjon om kat­ten av en du sto­ler på, om kat­tens adferd og helse­mes­si­ge bak­grunn. Jo mer du vet om kat­ten, jo enk­le­re kan en adop­sjons­pro­sess gå.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.