Lag er­stat­nin­gen selv

Den komplette Katteboka - - Innhold -

Hvis du ikke har mu­lig­het til å opp­søke en dyre­bu­tikk med en gang, kan du lage er­stat­nin­gen selv. Du tren­ger en pak­ke ge­la­tin, en egge­plom­me, en te­skje lett mais­si­rup, to spise­skje­er yog­hurt na­tu­rell, to spise­skje­er ma­jo­nes og en boks (350 ml) kon­den­sert melk. Følg in­struk­sjo­ne­ne un­der. Av­kjøl blan­din­gen til en be­ha­ge­lig tem­pe­ra­tur før du hel­ler den over på en li­ten flas­ke, en pipet­te el­ler en plast­sprøy­te. Blan­din­gen hol­der seg fle­re da­ger i kjøle­ska­pet.

STEG TOLøs opp ge­la­ti­nen i litt ko­ken­de vann som an­gitt på pak­ken.

STEG ÉNFinn fram al­le in­gre­di­en­se­ne, en stor bol­le og en ren skje. Kok opp en kje­le med vann.

STEG FIREKlem van­net ut av ge­la­ti­nen og bland den med res­ten av in­gre­di­en­se­ne.

STEG TRESte­ri­li­ser skje­en, flas­ke­ne, pipet­ten el­ler sprøy­ten i ko­ken­de vann.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.