Sov godt

Den komplette Katteboka - - Innhold -

Så len­ge kat­ten får flas­ke, kan du leg­ge en tik­ken­de klok­ke ved si­den av den når den skal sove, for å etter­lig­ne mo­rens hjerte­slag. En varme­flas­ke tul­let inn med tep­pet den lig­ger på, vil den nok også set­te pris på. Fa­vo­ritt­plas­sen vil nok være fan­get ditt, men skal du sove selv også, bør du lig­ge på en lav seng el­ler med en pute for å være sik­ker på at katt­un­gen ikke fal­ler ned. Og pass selv­sagt på å lig­ge slik at du ikke rul­ler over hen­ne i søv­ne.

VEKKERKLOKKE VARME­FLAS­KE TEP­PE

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.