La den gjem­me seg

Den komplette Katteboka - - Innhold -

Ikke bli be­kym­ret der­som den nye kat­ten gjem­mer seg i en ukes tid og stort sett bare kom­mer fram for å spi­se el­ler gå på do. Noen kat­ter bru­ker leng­re tid enn and­re på å til­pas­se seg den nye si­tua­sjo­nen. Det sam­me gjel­der hvis den ikke er like ko­se­te nå som da du hen­tet den. Gi den litt tid. Å kom­me til et nytt hjem er en stor for­and­ring. Bare slapp av og la kat­ten føle seg som hjem­me, og ikke glem å vise de and­re kjæle­dy­re­ne at du er glad i dem også.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.