Fin fei­ring for fir­bein­te

Den komplette Katteboka - - Innhold -

Hvem har vel ikke sett en vi­deo av en katt som ra­se­rer et jule­tre, el­ler kan­skje tro­ner som stjer­nen i top­pen? Det kan være far­lig både for hu­set og for kat­ten din. Å svel­ge bar­nå­ler kan dess­uten gi al­vor­lig ska­de. Så skal du fei­re med jule­tre, kan du vur­de­re å skaf­fe deg et le­ven­de tre i pot­te. Ikke bare kan du få gle­de av det mye len­ger ved å plan­te det ut i ha­gen se­ne­re, men et slikt tre vil dess­uten drys­se mind­re og der­med ut­gjø­re en mind­re fare for kat­ten din.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.