Pass på pyn­ten

Den komplette Katteboka - - Innhold -

Kat­ter li­ker å ut­fors­ke ting, og alt som er mind­re enn dem selv, er po­ten­si­el­le leker. Hen­gen­de glit­ter, skin­nen­de ku­ler og lys som flyt­ter seg hvis du slår litt borti kvis­ten; jule­tre­et fris­ter som leke­plass for fir­bein­te små­tas­ser. Men glit­ter kan fak­tisk være livs­far­lig å spi­se for en katt. Se hvor­dan kat­ten rea­ge­rer når du pyn­ter tre­et og set­ter fram an­nen pynt. Hvis hun ikke la­ter til ha et øns­ke om å rive det hele ned igjen, fort­set­ter du. Hvis hun går løs på det med liv og lyst, bør du vur­de­re å flyt­te det til et sted hvor hun ikke får tak i det.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.