For­stå rul­lin­gen

Den komplette Katteboka - - Innhold -

Av og til vil du leg­ge mer­ke til at kat­ten rul­ler seg og gnir ryg­gen mot gres­set, gul­vet el­ler san­den. Hvis du gir kat­ten et bad, vil den rul­le enda mer. Det er for­di kat­ter, som sine vil­le slekt­nin­ger, dek­ker over luk­ten etter seg. Der­som det luk­ter sjam­po av pel­sen, vil den­ne ad­fer­des for­ster­kes. I til­legg til å vis­ke ut spo­re­ne etter seg kan det godt hen­de at kat­ten rett og slett li­ker å rul­le rundt i gres­set. Kat­ter har man­ge nerve­trå­der i hud­en, og de på ryg­gen får til van­lig minst be­rø­ring (noe som også er en god grunn til å børs­te kat­ten jevn­lig). Du kan sam­men­lig­ne det med en bjørn som gnir seg mot et tre for å klø seg på ryg­gen. Gress, sand, jord og til og med gulv­tep­pet ut­gjør fine kløplas­ser for kat­ten din.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.