Lytt til jam­rin­gen

Den komplette Katteboka - - Innhold -

Noen kat­ter kan være gans­ke høy­lyt­te når de er sult­ne. Er det en ny katt som jam­rer, er det vik­tig å fin­ne ut hvor­for. Hø­res ly­den kla­gen­de ut, kan det hen­de hun er ulyk­ke­lig, og det må du gjø­re noe med.

Jam­rer kat­ten med høye, lan­ge hyl el­ler ul, er det sann­syn­lig­vis noe som pla­ger hen­ne. Sjekk først om hun er in­ne­sper­ret et sted, el­ler om hun er tru­et av noe. Er hun ikke det, kan det hen­de hun har smer­ter el­ler er ska­det. Det er ikke noe du kan av­gjø­re på egen hånd, så ta en tur til dyr­le­gen om du mis­ten­ker det­te.

Vi an­be­fa­ler at du ste­ri­li­se­rer el­ler kast­re­rer kat­ten din. Men hvis du ennå ikke har fått gjort det­te med hunn­kat­ten din, er jam­rin­gen et tegn på at hun har løpe­tid. Hvis ikke kan det være at kat­ten (både hunn- og hann­kat­ter) jam­rer for­di et an­net dyr er i nær­he­ten og kat­ten fø­ler seg ut­ford­ret el­ler tru­et. Er det en ukast­rert hann­katt i nær­he­ten, kan det gjø­re at kat­ten din jam­rer og uler.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.