For­stå knur­ring

Den komplette Katteboka - - Innhold -

Hvis kat­ten knur­rer, bør du være på vakt. Knur­ring er en ad­var­sel om at kat­ten er klar til å an­gri­pe. Ak­ku­rat som hos en hund skal du re­spek­te­re knur­rin­gen og trek­ke deg unna. Der­som en katt knur­rer på et an­net fir­beint fa­mi­lie­med­lem, kan du gå imel­lom før slåss­kam­pen bry­ter ut.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.