Se etter smer­ter

Den komplette Katteboka - - Innhold -

Kat­ter kan være stol­te dyr, og av og til kan det bety at de skju­ler at de har det vondt. Mens hun­der er flokk­dyr, le­ver vil­le kat­ter gjer­ne i en­som ma­jes­tet. Der­for har de ikke for vane å skri­ke ut om de tren­ger hjelp, el­ler på an­nen måte søke opp­merk­som­het og vars­le even­tu­el­le rov­dyr om at de er sår­ba­re og enk­le byt­ter. Det­te in­stink­tet er fort­satt sterkt, selv om du gjer­ne vil hjel­pe.

Vær opp­merk­som der­som kat­ten din end­rer adferd. Gjem­mer hun seg mer vekk enn hun plei­er? Lig­ger hun på et mer­ke­lig sted? Spi­ser el­ler drik­ker hun ikke som hun plei­er? Ser du at hun opp­fø­rer seg an­ner­le­des, er det bed­re å være føre var og ta hen­ne med til en ve­te­ri­nær. Ven­ter du til det er helt ty­de­lig at kat­ten har det vondt, kan det være at hun vir­ke­lig li­der, og da kan det være al­vor­lig, til og med livs­tru­en­de.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.