Knekk katte­ko­den

Den komplette Katteboka - - Innhold -

Av og til kan det vir­ke som om kat­ter for­sø­ker å for­vir­re oss med vil­je. Men det er mer sann­syn­lig at de for­sø­ker å kom­mu­ni­se­re med oss gjen­nom kropps­språ­ket sitt. Slik lø­ser du katte­ko­den.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.