Ta deg en pau­se

Den komplette Katteboka - - Innhold -

En sik­ker måte å få kat­tens opp­merk­som­het på er å set­te deg ned med en god bok, en avis el­ler foran Pc-skjer­men. Vær sik­ker på at pu­sen bare må lig­ge ak­ku­rat oppå det du le­ser. Bort­sett fra at hun på den­ne må­ten får lig­ge i ditt var­me fang – hvis det er der hun har lan­det – ber hun i til­legg om opp­merk­som­he­ten din. Hun ser at du vier opp­merk­som­he­ten til boka, kan­skje til og med blar i den, og hun vil selv­føl­ge­lig at du skal være like opp­tatt av hen­ne.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.