Ta det ro­lig

Den komplette Katteboka - - Innhold -

Selv om du egent­lig har lyst til å over­øse den nye ven­nen din med kos, klapp og kjær­lig­het, er det lurt å ta det ro­lig. Dere vil få mas­se tid til det se­ne­re. I be­gyn­nel­sen er det bed­re å være tål­mo­dig og la hen­ne ta fø­rin­gen på hvor mye kos og klem hun vil ha. Kla­rer du det, vil hun let­te­re sto­le på deg, slik at dere kan kose, klem­me og klap­pe så mye dere vil.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.