Trygg tra­fikk Fleip el­ler fak­ta? Kat­ter er en­som­me ul­ver

Den komplette Katteboka - - Innhold -

Huff! Hvor­dan kan én søt katt jam­re og ule så fælt? Kat­ter vok­ter sin fri­het, og så mye fryk­ter de å være in­ne­stengt at de kan hø­res ut som om du tor­tu­re­rer den bare den ser et katte­bur. For å gjø­re bu­ret mind­re skrem­men­de kan du ha det stå­en­de fram­me med dø­ren åpen. Da kan hun luk­te på det og bli vant til det, el­ler kan­skje til og med leg­ge seg der in­ne. Trik­set er å ha det som en na­tur­lig del av om­gi­vel­se­ne hen­nes, sna­re­re enn noe skum­melt hun for­bin­der med trau­ma­tis­ke be­søk hos ve­te­ri­nær. Gir du hen­ne i til­legg god­bi­ter når hun er in­ne i bur­det, er det prik­ken over i-en.

Bruk et bur som er stort nok til at hun kan stå opp­reist og snu seg rundt in­ne i det. Legg inn en pute hun li­ker, el­ler et av dine kles­plagg. Og med litt tid og tål­mo­dig­het kan det hen­de at det skrem­men­de bu­ret er blitt noe dag­lig­dags og trygt.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.