Vit hva pus tren­ger

Den komplette Katteboka - - Innhold -

Kat­ter er rov­dyr, og det be­tyr at det er pro­tein som er den vik­tigs­te energi­kil­den. Fors­ke­re har kom­met fram til at kat­ter også nyt­tig­gjør seg karbo­hy­dra­ter, og de fles­te ty­per katte­mat inne­hol­der også grønn­sa­ker som bi­drar til et kom­plett og ba­lan­sert kost­hold. Katte­mat med høyt pro­tein­inn­hold vil fôre tam­kat­tens na­tur­li­ge in­stink­ter.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.