Tell ka­lo­ri­ene

Den komplette Katteboka - - Innhold -

Som med al­le and­re dyr tren­ger katt­un­ger mat med mer ka­lo­ri­er i seg enn voks­ne kat­ter gjør. Van­lig­vis tren­ger godt voks­ne kat­ter om­trent det sam­me som en ung vok­sen katt, mens eld­re kat­ter kan be­hø­ve mer energ­irik kost for å opp­rett­hol­de kropps­mas­sen. Man­ge eld­re kat­ter har vans­ke­li­ge­re for å for­døye og nyt­tig­gjø­re seg fett, så det er an­be­falt med et fett­re­du­sert kost­hold for se­nio­re­ne.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.