Vit om van­li­ge pla­ger

Den komplette Katteboka - - Innhold -

Kat­ter er ut­satt for al­vor­li­ge syk­dom­mer og pla­ger, men her kom­mer en god ny­het: Med opp­føl­ging hos ve­te­ri­nær (og omsorg og kjær­lig­het) kan kat­ten bli frisk som en fisk igjen.

Katte­in­flu­en­sa er van­lig blant kat­ter, spe­si­elt hvis de er stres­set el­ler bor trangt. Den gir sym­pto­mer som ren­nen­de øyne og ny­sing, men er hel­dig­vis lett å ku­re­re for en ve­te­ri­nær. Lop­per er en an­nen akil­les­hæl for kat­ter – og må be­hand­les med en gang du opp­da­ger dem. Klør kat­ten mye, bør du se etter.

Kat­ter får også lett urin­veis­in­fek­sjo­ner, og har du noen gang hatt det selv, vet du hvor vondt det gjør. Ser du at pu­sen sli­ter med å tis­se, tis­ser ofte, men lite, vir­ker stres­set når den tis­ser, el­ler har blod i uri­nen, må du opp­søke ve­te­ri­nær umid­del­bart.

And­re van­li­ge pla­ger er ma­ge­og tarm­pro­ble­mer som dia­ré og opp­kast, og øye­syk­dom­mer som øye­ka­tarr og grønn stær.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.