Følg opp med vak­si­ner

Den komplette Katteboka - - Innhold -

Det er van­lig å gi kat­ter trip­pel­vak­si­ne mot her­pes­vi­rus, katte­pest og katte­in­flu­en­sa. Spør ve­te­ri­næ­ren din om hva som er nød­ven­dig og lurt for din katt. Der­som du plan­leg­ger å ta den med deg til ut­lan­det, er du på­lagt å gi den ra­bies­vak­si­ne. Det an­be­fa­les å vak­si­ne­re kat­ten ved 12 ukers al­der, der­et­ter ved 16 ukers al­der og si­den år­lig el­ler an­net­hvert år. Vak­si­ne­ne va­rer ikke evig, så det er vik­tig å opp­rett­hol­de vak­si­ne­rin­gen også når kat­ten er vok­sen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.