Gi kat­ten en pil­le (og over­lev!)

Den komplette Katteboka - - Innhold -

Det­te har du an­ta­ke­lig gru­et deg til, men det tren­ger slett ikke være trau­ma­tisk. Her er noen for­slag til hvor­dan du kan kom­me deg gjen­nom det på en en­kel, rask og kom­for­ta­bel måte.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.