Ut­forsk na­tur­me­di­sin

Den komplette Katteboka - - Innhold -

La oss si at kat­ten din har en kro­nisk li­del­se som ledd­gikt el­ler FIV, og selv om du gir medi­sin etter av­ta­le med ve­te­ri­næ­ren, blir fort­satt ikke kat­ten helt bra. El­ler la oss si at kat­ten din vir­ker de­pri­mert, sløv el­ler skvet­ten, men al­le prø­ver ser fine ut, og ve­te­ri­næ­ren er­klæ­rer hen­ne frisk som en fisk. El­ler et tred­je sce­na­rio: Kat­ten er frisk og rask, og du vil gjer­ne at hun skal hol­de seg slik. Na­tur­me­di­sin som ur­ter, home­opa­tisk medi­sin, aku­punkt­ur og mas­sa­sje er gode al­ter­na­ti­ver du kan fyl­le ut kat­tens medi­sin­skap med. Sjekk imid­ler­tid med ve­te­ri­næ­ren først, og spør den al­ter­na­ti­ve be­hand­le­ren om po­ten­si­el­le bi­virk­nin­ger og even­tu­ell blan­ding med and­re me­di­si­ner. Husk at al­ter­na­ti­ve be­hand­le­re ikke er un­der­lagt like stren­ge reg­ler som ve­te­ri­næ­rer, så gå var­somt fram, og bruk sunn for­nuft.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.