Vekk med lop­pe­ne!

Den komplette Katteboka - - Innhold -

Det er man­ge må­ter å hol­de lop­per og pa­ra­sit­ter borte på. Blant de mest ef­fek­ti­ve er mid­ler du har i pel­sen mel­lom skul­der­bla­de­ne en gang i må­ne­den. Spør ve­te­ri­næ­ren om hvil­ke pro­duk­ter han an­be­fa­ler, og bruk ald­ri mer enn an­be­falt dose.

And­re må­ter å bli kvitt lop­per på er å sku­re hu­set fra loft til kjel­ler, ba­de kat­ten din med baby­sjam­po og børs­te hen­ne med en loppe­kam. Dess­ver­re be­tyr en hær med lop­per som re­gel at ben­de­l­or­men er på plass også, så få hen­ne sjek­ket etter en uke el­ler to, og gi even­tu­elt en orme­kur.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.