Gi rom og kjær­lig­het

Den komplette Katteboka - - Innhold -

Hvis du har fått kat­ten hjem igjen etter et ve­te­ri­nær­be­søk, og spe­si­elt hvis hun har vært der i fle­re da­ger, skal du føl­ge in­struk­sjo­ne­ne om mat og me­di­si­ner nøye. Ikke nøl med å spør­re ve­te­ri­næ­ren hvis det er noe du lu­rer på.

Den stak­kars pu­sen vil kan­skje tren­ge litt fred og ro for å kom­me seg igjen. Der­for er det lurt å la hen­ne få være på et rom der and­re dyr (el­ler barn) ikke kan for­styr­re hen­ne. Har hun sår og ban­da­sjer, kan det hen­de at hun luk­ter an­ner­le­des, og det kan gjø­re and­re kat­ter ag­gres­si­ve mot hen­ne. Hold hen­ne unna de and­re dy­re­ne i hu­set hvis du ser tegn til det­te. Husk at et ve­te­ri­nær­be­søk kan være en stres­sen­de af­fæ­re for hen­ne, så gi hen­ne ri­ke­lig med rom, tid og kjær­lig­het til å kom­me seg igjen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.