Puss, puss

Den komplette Katteboka - - Innhold -

For å re­du­se­re plakk og tann­stein, unn­gå far­li­ge in­fek­sjo­ner og høye ve­te­ri­nær­ut­gif­ter bør du pus­se de små, skar­pe ten­ne­ne til pus.

DET­TE TREN­GER DU

Kjøp en tann­børs­te som er be­reg­net for kat­ter – din gam­le er for hard – og en tann­krem for kat­ter. Du får dem i fris­ten­de sma­ker som kyl­ling, stor­fe og fisk.

SLIK BØRS­TER DU

Som med klo­klip­ping er det lurt å ven­ne kat­ten grad­vis til å pus­se ten­ne­ne, gjer­ne over fle­re uker. Be­gynn med å la hen­ne slik­ke litt tann­krem fra fin­ge­ren din, og der­et­ter lar du hen­ne slik­ke tann­krem fra børs­ten. Etter hvert kan du for­sø­ke å pus­se litt med fin­ge­ren din, fram til hun blir kom­for­ta­bel nok til at du får pus­se for­sik­tig med tann­børs­ten på ten­ne­ne.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.