Enkel strikk til deg selv

Takk

En stor takk til alle mo­del­ler: Li­sa Ti­se­li­us, Jose­fin Elias­son, Josep­hi­ne Skog, Hel­frid Holm­s­ten og An­na Ti­se­li­us stina­ma­ri­a­stick­ar www.stina­ma­ria.se

-

En stor, ube­skri­ve­lig takk igjen til mine helt­in­ner og mo­del­ler Li­sa, Jose­fin, Hel­frid, Josep­hi­ne og An­na – uten dere had­de det ikke blitt noen bok! Sam­men har vi klat­ret, blitt våte av kaldt regn, tras­ket i søle, svet­tet, fryst og ledd. Takk for at dere tur­te! Takk for all tål­mo­dig­he­ten! Takk for all gle­de og heia­rop. Dere gjor­de det­te til en ren for­nøy­el­se.

Takk, Chris­to­fer, for alle kvel­der jeg har fått sit­te og strik­ke mens du har la­get mat og vas­ket opp. Jeg els­ker deg! Du er fan­tas­tisk! Uten din støt­te og din hjelp had­de det hel­ler ikke blitt noen bok.

Takk til mam­ma, pap­pa, Li­sa og An­na for kor­rek­tur­le­sing, test­strik­king, støt­te og gode råd på vei­en, og for at dere all­tid hei­er på meg og gjør meg glad når det trengs som mest. En eks­tra takk til deg, mam­ma, for at du lær­te meg å strik­ke. Takk til Orda­la­get Bok­för­lag for at jeg fikk mu­lig­het til å lage enda en bok sam­men med dere. Dere er best!

Takk til alle dere som føl­ger meg på blog­gen, Face­bo­ok og Insta­gram. De­res hjer­ter og kom­men­ta­rer var­mer og gjør meg så ube­skri­ve­lig glad.

Stor takk til Sand­nes Garn for hvert enes­te fan­tas­tis­ke garn­nøs­te som jeg har fått av dere!

Og av­slut­nings­vis: Takk, takk, takk til deg som har kjøpt den­ne boka!

 ??  ??

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway