Enkel strikk til deg selv

For­ord.........................................................................................................................

-

Så len­ge jag kan hus­ke har det jeg har strik­ket blitt gitt bort som ga­ver til and­re. Til men­nes­ker jeg er glad i, til nære og kjæ­re som jeg gjer­ne vil ta vare på og gi det lil­le eks­tra. Å vise at man set­ter pris på noen gjen­nom en fin, hånd­la­get gave, er ver­di­fullt.

Men hvor ofte gir du pre­san­ger til deg selv? Hvor ofte stel­ler du godt med deg selv og un­ner deg selv det lil­le eks­tra? Alt­for sjel­den, vil jeg tro.

Så la opp­vas­ken stå, ta fram strikke­pin­ne­ne og skjem deg bort med her­li­ge garn­nøs­ter i ak­ku­rat den far­gen du øns­ker deg. Og nei, man kan ald­ri ha for mye garn hjem­me. Og nei, man må ikke av­slut­te alle på­gå­en­de pro­sjek­ter før man får kjø­pe nytt garn. Sett på fa­vo­ritt­mu­sik­ken, ta fram sjo­ko­la­den og en kopp te, synk dypt ned i so­fa­en og unn deg litt strikke­tid. Og fram­for alt, unn deg et strik­ket plagg til deg selv for en gangs skyld! Nyt det, for det er du verdt!

I En­kel strikk til deg selv fin­ner du masse­vis av in­spi­ra­sjon og enk­le opp­skrif­ter på gen­se­re, pon­cho­er, luer, skjerf, puls­var­me­re og an­net fint som du kan strik­ke til deg selv. Det fin­nes plagg som pas­ser til jobb el­ler fest, når du fry­ser el­ler når du bare vil ha på deg noe lunt og mykt.

Den­ne boka er for deg som li­ker å strik­ke. For deg som er ny­be­gyn­ner, el­ler for deg som er er­fa­ren strik­ker, men som set­ter pris på det enk­le i strik­kin­gen og av­kob­lin­gen den gir. Den­ne boka er til deg som ikke li­ker dia­gram­mer og inn­vik­le­de fler­farge­mønst­re. Til deg som verd­set­ter en ut­ford­ring i li­vet, men ikke nød­ven­dig­vis gjen­nom strikke­pin­ne­ne.

Lyk­ke til – og kos deg med strik­kin­gen!

 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway