Enkel strikk til deg selv

Hals­var­mer...........................................................................................................

Garn­beste­ven­ne­ne Sisu og Twe­ed vi­ser sine bes­te sider sam­men i den­ne hals­var­me­ren. Du strik­ker den rundt på rund­pin­ne.

-

Vans­ke­lig­hets­grad: Lett Garn: Twe­ed fra Sand­nes Garn. 40 % baby­al­pak­ka, 32 % vis­ko­se, 20 % po­ly­a­mid, 8 % me­rinoull. 50 g = ca. 150 me­ter. Far­ge 5585 ma­ri­ne. Sisu fra Sand­nes Garn. 80 % ull, 20 % ny­lon. Far­ge 5962 grå­blå. 50 g = ca. 175 me­ter. Bred­de: 30 cm Leng­de: 35 cm Garn­meng­de: Twe­ed 100 g, Sisu 100 g Strikke­fast­het: 14 m x 24 om­gan­ger i falsk ribbe­strikk på pin­ne 7 mm = 10 cm Pin­ne: Rund­pin­ne 7 mm 60 cm

Hals­var­mer

Legg opp 84 mas­ker med en tråd Twe­ed og en tråd Sisu ( dvs. dob­belt garn) på rund­pin­ne 7 mm 60 cm. Strikk de tre førs­te om­gan­ge­ne i vran­ge mas­ker. Der­et­ter strik­kes hals­var­me­ren vi­de­re i falsk ribbe­strikk slik: Om­gang 1: *1 vr, 2 r*. Gjen­ta *–* res­ten av om­gan­gen. Om­gang 2: 84 r. Gjen­ta Om­gang 1–2 til ar­bei­det må­ler 33 cm. Av­slutt ar­bei­det med 3 om­gan­ger vrangt. Fell av.

 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway