Enkel strikk til deg selv

Lue i ribbe­strikk................................................................................................

Selv­sagt må du også strik­ke en lue som pas­ser til hals­var­me­ren. Den­ne mo­del­len i ribbe­strikk for­mer seg fint etter ho­det.

-

Vans­ke­lig­hets­grad: Lett Garn: Twe­ed fra Sand­nes Garn. 40 % baby­al­pak­ka, 32 % vis­ko­se, 20 % po­ly­a­mid, 8 % me­rinoull. 50 g = ca. 150 me­ter. Far­ge 5585 ma­ri­ne. Sisu fra Sand­nes Garn. 80 % ull, 20 % ny­lon. Far­ge 5962 grå­blå. 50 g = ca. 175 me­ter. Bred­de: Hode­mål 53–58 cm ( luen er vel­dig elas­tisk) Leng­de: 29 cm Garn­meng­de: Twe­ed 50 g, Sisu 50 g Strikke­fast­het: 12 m x 22 om­gan­ger i ribbe­strikk på pin­ne 7 mm = 10 cm Pin­ner: Rund­pin­ne 7 mm 40 cm og sett­pin­ner 7 mm

Lue

Legg opp 72 mas­ker med en tråd Twe­ed og en tråd Sisu ( dvs. dob­belt garn) på rund­pin­ne 7 mm 40 cm. Hele luen strik­kes i ribb med 2 r, 2 vr. Når ar­bei­det må­ler 28 cm, be­gyn­ner fel­lin­gen til top­pen. Fell på hver om­gang og bytt til sett­pin­ner når rund­pin­nen blir for lang.

Førs­te fel­lings­om­gang: *2 r, 2 vr sam­men*. Gjen­ta *–* res­ten av om­gan­gen = 54 mas­ker. And­re fel­lings­om­gang: *2 r sam­men, 1 vr*. Gjen­ta *–* res­ten av om­gan­gen = 36 mas­ker. Tred­je fel­lings­om­gang: *2 r sam­men*. Gjen­ta *–* res­ten av om­gan­gen = 18 mas­ker. Fjer­de fel­lings­om­gang: *2 r sam­men*. Gjen­ta *–* res­ten av om­gan­gen = 9 mas­ker. Dra trå­den gjen­nom de res­te­ren­de 9 mas­ke­ne, stram til og fest på inn­si­den av luen. Brett opp kan­ten.

 ??  ??

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway