Enkel strikk til deg selv

Hånd­ledds­var­me­re med tom­mel...........................................................

Dei­li­ge puls­var­me­re med tom­mel og tett­sit­ten­de pass­form som var­mer hele hån­den uten å være i vei­en. De strik­kes rundt på sett­pin­ner.

-

Vans­ke­lig­hets­grad: Mid­dels Garn: Me­rinoull fra Sand­nes Garn. 100 % me­rinoull. 50 g = ca. 105 me­ter. Far­ge 6071 grå­blå. Stør­rel­se: One­size Om­krets: ca. 15 cm Leng­de: 20 cm Garn­meng­de: 100 g Strikke­fast­het: 26 m x 38 om­gan­ger i glatt­strikk på pin­ner 3,5 mm = 10 cm Pin­ner: Sett­pin­ner 3,5 mm

For­kor­tel­ser: Øk 1h = Øket mas­ke som le­ner seg til høy­re. Plukk opp en mas­ke bak­fra mel­lom mas­ke­ne med venst­re pin­ne, strikk den oppluk­ke­de mas­ken rett gjen­nom fram­re mas­ke­ledd.

Øk 1v = Øket mas­ke som le­ner seg til venst­re. Plukk opp en mas­ke for­fra mel­lom mas­ke­ne med venst­re pin­ne, strikk den oppluk­ke­de mas­ken rett gjen­nom bakre mas­ke­ledd.

Hånd­ledds­var­mer

Hånd­ledds­var­me­ren strik­kes rundt på sett­pin­ner. Legg opp 48 mas­ker for­delt på sett­pin­ner 3,5 mm (12 mas­ker/ pin­ne). Strikk vrang­bord med 2 r, 2 vr i 3 cm. Der­et­ter strik­kes det vi­de­re i vaf­fel­møns­ter, slik: Om­gang 1–2: 48 r. Om­gang 3: *1 r, 1 vr*. Gjen­ta *–* res­ten av om­gan­gen. Gjen­ta om­gang 1–3 to­talt 11 gan­ger, ar­bei­det må­ler nå ca. 11 cm.

Tom­mel

På nes­te rett­strik­ke­de om­gang be­gyn­ner økin­gen til tom­me­len, som strik­kes i glatt­strikk. Øk 1 m etter og før hver mar­kør i hen­hold til neden­for på hver tred­je om­gang (som strik­kes i glatt­strikk). Økings­om­gang 1: 24 r, plas­ser mar­kør, øk 1h, 1 r, øk 1v, plas­ser mar­kør, 23 r = 50 m. Økings­om­gang 2: 24 r, flytt mar­kør, øk 1h, 3 r, øk 1v, flytt mar­kør, 23 r = 52 m. Økings­om­gang 3: 24 r, flytt mar­kør, øk 1h, 5 r, øk 1v, flytt mar­kør, 23 r = 54 m. Økings­om­gang 4: 24 r, flytt mar­kør, øk 1h, 7 r, øk 1v, flytt mar­kør, 23 r = 56 m. Økings­om­gang 5: 24 r, flytt mar­kør, øk 1h, 9 r, øk 1v, flytt mar­kør, 23 r = 58 m. Økings­om­gang 6: 24 r, flytt mar­kør, øk 1h, 11 r, øk 1v, flytt mar­kør, 23 r = 60 m. Økings­om­gang 7: 24 r, flytt mar­kør, øk 1h, 13 r, øk 1v, flytt mar­kør, 23 r = 62 m. Økings­om­gang 8: 24 r, flytt mar­kør, øk 1h, 15 r, øk 1v, flytt mar­kør, 23 r = 64 m. Økings­om­gang 9: 24 r, flytt mar­kør, øk 1h, 17 r, øk 1v, flytt mar­kør, 23 r = 66 m. Strikk 2 om­gan­ger (1 om­gang rett, 1 om­gang med 1 r, 1 vr). På nes­te om­gang (som strik­kes rett) fel­les 18 mas­ker av mel­lom mar­kø­re­ne = 48 m. Strikk 1 om­gang rett. Der­et­ter strik­kes puls­var­me­ren vi­de­re rundt i vrang­bord med 2 r, 2 vr i 3 cm. Fell av når ar­bei­det må­ler 20 cm. Fest trå­de­ne. Strikk en puls­var­mer til.

 ??  ??

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway