Enkel strikk til deg selv

Tu­be­skjerf..............................................................................................................

En­kel og av­slap­pen­de rett­strikk al­ter­nert med slipp­mas­ker for en stri­pe­te struk­tur. Ar­bei­det strik­kes som et skjerf som der­et­ter sys sam­men. Legg det rundt hal­sen for å bli både varm og fin.

-

Vans­ke­lig­hets­grad: Lett Garn: Al­pak­ka Ull fra Sand­nes Garn. 65 % al­pak­ka, 35 % ull. 50 g = ca. 100 me­ter. Far­ge 2035 oker. Twe­ed fra Sand­nes Garn. 40 % baby­al­pak­ka, 32 % vis­ko­se, 20 % po­ly­a­mid, 8 % me­rinoull. 50 g = ca. 150 me­ter. Far­ge 2050 gul. Stør­rel­se: One­size Bred­de: ca. 32 cm Leng­de: 65 cm ( sam­men­sydd) Garn­meng­de: Al­pak­ka Ull 200 g, Twe­ed 150 g Strikke­fast­het: 14 m x 18 om­gan­ger rett­strikk på pin­ner 7 mm = 10 cm Pin­ner: 7 mm

Skjerf

Skjer­fet strik­kes fram og til­ba­ke på to pin­ner og sys der­et­ter sam­men til en tube. Legg opp 45 mas­ker med en tråd Al­pak­ka Ull og en tråd Twe­ed ( dvs. dob­belt garn) på pin­ner 7 mm. Hele skjer­fet strik­kes rett med slipp­mas­ker, slik: Om­gang 1– 6: 45 r. ( Om­gang 1 = rett­si­den) Om­gang 7: * 1 r, lag et kast*. Gjen­ta *–* res­ten av om­gan­gen til sis­te mas­ke er igjen, og strikk den rett. Om­gang 8: * 1 r, la kas­tet fra for­ri­ge om­gang gli av venst­re pin­ne*. Gjen­ta *–* res­ten av om­gan­gen til sis­te mas­ke er igjen, og strikk den rett. Om­gang 9–16: 45 r. Mel­lom hver om­gang med slipp­mas­ker skal det fra rett­si­den være 5 ril­ler ( 2 om­gan­ger dan­ner en ril­le). Gjen­ta om­gang 7–16 til ar­bei­det må­ler 122 cm. Gjen­ta om­gang 7 og 8. Strikk der­et­ter 2 om­gan­ger rett. Fell av.

Mon­te­ring

Brett sam­men skjer­fet og sy sam­men opp­leggs- og av­fel­lings­kan­te­ne.

 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway