Enkel strikk til deg selv

Hånd­ledds­var­me­re med flet­te.................................................................

Den­ne grov­strik­ke­de mo­del­len gjør seg fint både in­nen­for og uten­for gen­se­rer­met. Og når du vil klap­pe hes­ter.

-

Vans­ke­lig­hets­grad: Avan­sert Garn: Fri­tids­garn fra Sand­nes Garn 100 % ull. 50 g = ca. 70 me­ter. Far­ge 1055 mørk grå­me­lert. Stør­rel­se: One­size Om­krets: 20 cm Leng­de: 23 cm Garn­meng­de: 50 g Strikke­fast­het: 14 m x 22 om­gan­ger i glatt­strikk på pin­ner 7 mm = 10 cm Pin­ner: Sett­pin­ner 7 mm, hjelpe­pin­ne 7 mm

Puls­var­mer

Legg opp 28 mas­ker for­delt på sett­pin­ner 7 mm (7 mas­ker/pin­ne). Puls­var­me­ren strik­kes rundt på sett­pin­ner med vrang­mas­ker med en sen­trert flet­te, slik: Om­gang 1–3: 28 vr. Om­gang 4–6: 10 vr, 8 r, 10 vr. Om­gang 7: 10 vr, sett 4 m på en hjelpe­pin­ne foran ar­bei­det, strikk 4 r, strikk 4 r fra hjelpe­pin­nen, 10 vr. Om­gang 8–11: 10 vr, 8 r, 10 vr. Gjen­ta om­gang 4–11 yt­ter­li­ge­re 4 gan­ger. Gjen­ta om­gang 1–3. Nå skal puls­var­me­ren måle ca. 23 cm. Fell av. Fest trå­de­ne og strikk en puls­var­mer til.

 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway