Enkel strikk til deg selv

Bag­gylue................................................................................................................

En pas­se varm lue som pas­ser til de fles­te jak­ker og an­trekk. Fun­ker kjempe­bra for deg som vil være fin når det er kaldt. El­ler – det be­hø­ver ikke en­gang være kaldt. Du kan ha den på når som helst når du vil være litt fin.

-

Vans­ke­lig­hets­grad: Lett Garn: Al­pak­ka Ull fra Sand­nes Garn. 65 % al­pak­ka, 35 % ull. 50 g = ca. 100 me­ter. Far­ge 2035 oker. Stør­rel­se: Hode­mål 53– 55 cm Leng­de: 23 cm Garn­meng­de: 100 g Strikke­fast­het: 19 m x 21 om­gan­ger i vaf­fel­møns­ter på pin­ner 5,5 mm = 10 cm Pin­ner: Rund­pin­ne 5,5 mm 40 cm og sett­pin­ner 5,5 mm

Bag­gy lue

Luen strik­kes rundt på rund­pin­ne og av­slut­tes med sett­pin­ner. Legg opp 80 mas­ker på rund­pin­ne 5,5 mm 40 cm. Strikk vrang­bord med 2 r, 2 vr i 4 cm. Der­et­ter strik­kes luen vi­de­re i vaf­fel­møns­ter, slik: Om­gang 1–2: 80 r. Om­gang 3: *1 r, 1 vr*. Gjen­ta *–* res­ten av om­gan­gen. Gjen­ta om­gang 1–3 til ar­bei­det må­ler ca. 22 cm. Nå be­gyn­ner fel­lin­gen til top­pen. Fell på an­nen­hver om­gang og bytt til sett­pin­ner når rund­pin­nen blir for lang. Førs­te fel­lings­om­gang: *7 r, løft en mas­ke som den skul­le strik­kes vrang, strikk 2 r sam­men, dra den løf­te­de mas­ken over*. Gjen­ta *–* res­ten av om­gan­gen = 64 m.

And­re fel­lings­om­gang: *5 r, løft en mas­ke som den skul­le strik­kes vrang, strikk 2 r sam­men, dra den løf­te­de mas­ken over*. Gjen­ta *–* res­ten av om­gan­gen = 48 m. Tred­je fel­lings­om­gang: *3 r, løft en mas­ke som den skul­le strik­kes vrang, strikk 2 r sam­men, dra den løf­te­de mas­ken over*. Gjen­ta *–* res­ten av om­gan­gen = 32 m. Fjer­de fel­lings­om­gang: *1 r, løft en mas­ke som den skul­le strik­kes vrang, strikk 2 r sam­men, dra den løf­te­de mas­ken over*. Gjen­ta *–* res­ten av om­gan­gen = 16 m. Dra trå­den gjen­nom de res­te­ren­de 16 mas­ke­ne, trekk sam­men og fest på inn­si­den av luen.

 ??  ??

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway