Enkel strikk til deg selv

Tu­be­skjerf i pa­tent...........................................................................................

Det­te er skjer­fet for deg som vil hyl­le deg inn i noe skik­ke­lig so­lid. Det var­mer både skuld­re og hals. Pa­tent­strik­ken gir det en fyl­dig fø­lel­se som er vanskelig å over­gå.

-

Vans­ke­lig­hets­grad: Lett Garn: Al­pak­ka fra Sand­nes Garn. 65 % al­pak­ka, 35 % ull. 50 g = ca. 100 me­ter. Far­ge 4855 mørk lyng. Al­pak­ka Sil­ke fra Sand­nes Garn. 70 % al­pak­ka, 30 % sil­ke. 50 g = ca. 200 me­ter. Far­ge 5063 lil­la. Stør­rel­se: One­size Bred­de: ca. 50 cm Leng­de: ca. 72 cm ( sam­men­sydd) Garn­meng­de: Al­pak­ka 300 g, Al­pak­ka Sil­ke 150 g Strikke­fast­het: 10 m x 13 om­gan­ger i pa­tent­strikk på pin­ner 8 mm = 10 cm Pin­ner: 8 mm

Skjerf

Skjer­fet strik­kes fram og til­ba­ke på to pin­ner og sys der­et­ter sam­men til en tube. Legg opp 50 mas­ker med en tråd Al­pak­ka og en tråd Al­pak­ka Sil­ke ( dvs. dob­belt garn) på pin­ner 8 mm. Hele skjer­fet strik­kes i pa­tent­strikk, slik: Om­gang 1: 2 r, *legg gar­net foran mas­ken på venst­re pin­ne, løft trå­den og mas­ken som om den skul­le strik­kes vrang over til høy­re pin­ne, 1 r*. Gjen­ta *–* res­ten av om­gan­gen til det er 1 mas­ke igjen, og strikk den rett. Om­gang 2: 2 r, *legg gar­net foran mas­ken på venst­re pin­ne, løft trå­den og mas­ken som om den skul­le strik­kes vrang over til høy­re pin­ne, 1 r*. Gjen­ta *–* res­ten av om­gan­gen til det er 2 mas­ker igjen, løft trå­den og mas­ken som om den skul­le strik­kes vrang over til høy­re pin­ne, strikk den sis­te mas­ken rett. Gjen­ta om­gang 1–2 til ar­bei­det må­ler ca. 145 cm. Fell av.

Mon­te­ring

Brett sam­men skjer­fet og sy sam­men opp­leggs- og av­fel­lings­kan­te­ne med at­ter­sting.

 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway