Enkel strikk til deg selv

Hånd­ledds­var­me­re med tom­mel­hull...................................................

Dis­se puls­var­mer­ne strik­ker du kjapt og en­kelt på to pin­ner. Et av­kob­len­de pro­sjekt for deg som ikke vil kjem­pe med fem sett­pin­ner etter en lang dag på job­ben.

-

Vans­ke­lig­hets­grad: Lett Garn: Al­pak­ka Ull fra Sand­nes Garn. 65 % al­pak­ka, 35 % ull. 50 g = ca. 100 me­ter. Far­ge 2035 oker. Twe­ed fra Sand­nes Garn. 40 % baby­al­pak­ka, 32 % vis­ko­se, 20 % po­ly­a­mid, 8 % me­rinoull. 50 g = ca. 150 me­ter. Far­ge 2050 gul. Stør­rel­se: One­size Leng­de: 20 cm Garn­meng­de: Al­pak­ka Ull 50 g, Twe­ed 50 g Strikke­fast­het: 14 m x 18 om­gan­ger i rett­strikk på pin­ner 7 mm = 10 cm Pin­ner: 7 mm

Puls­var­mer

Puls­var­me­ren strik­kes fram og til­ba­ke på to pin­ner og sys der­et­ter sam­men med en åp­ning til tom­me­len. Legg opp 26 mas­ker med en tråd Al­pak­ka Ull og en tråd Twe­ed ( dvs. dob­belt garn) på pin­ner 7 mm. Puls­var­me­ren strik­kes i falsk ribbe­strikk al­ter­ne­ren­de med rett­strikk, slik: Om­gang 1– 4: 26 r. (Om­gang 2 = rett­si­den) Om­gang 5: 1 r, *2 vr, 1 r*. Gjen­ta *–* res­ten av om­gan­gen til det er 1 mas­ke igjen, og strikk den rett. Om­gang 6: 26 r. Gjen­ta om­gang 5–6 til ar­bei­det må­ler 15 cm. Nå strik­ker du en kant i rett­strikk på 13 om­gan­ger. Fell av på 14. om­gang. Fest trå­de­ne og strikk en puls­var­mer til.

Mon­te­ring

Brett hånd­ledds­var­me­ren sam­men på leng­den, rett­side mot rett­side, og sy sam­men den rett­strik­ke­de de­len. Hopp over ca. 7 cm til hull for tom­me­len. Fort­sett å sy sam­men puls­var­me­ren. Fest trå­de­ne. Vreng så rett­si­den kom­mer ut.

 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway