Enkel strikk til deg selv

Tre­kant­sjal med vo­lang­kant......................................................................

Et lett­strik­ket tre­kant­sjal som er mykt og dei­lig å ha over skuld­re­ne. Pas­ser like fint en varm som­mer­kveld som en kjø­lig høst­mor­gen.

-

Vans­ke­lig­hets­grad: Lett Garn: Twe­ed fra Sand­nes Garn. 40 % baby­al­pak­ka, 32 % vis­ko­se, 20 % po­ly­a­mid, 8 % me­rinoull. 50 g = ca. 150 me­ter. Far­ge 3090 brun. Silk Mo­hair fra Sand­nes Garn. 60 % kid mo­hair, 15 % ull, 25 % sil­ke. 50 g = ca. 280 me­ter. Far­ge 2521 sand. Stør­rel­se: One­size Bred­de: ca. 150 cm ( det er svært elas­tisk) Høy­de: ca. 72 cm Garn­meng­de: 150 g Twe­ed, 100 g Silk Mo­hair Strikke­fast­het ( Twe­ed): 15 m x 26 om­gan­ger i rett­strikk på pin­ner 6 mm = 10 cm Pin­ner: 6 mm og rund­pin­ne 7 mm 80 cm

Sjal

Sja­let strik­kes i Twe­ed. Legg opp 3 mas­ker på pin­ner 6 mm. Strikk alle mas­ker rett på alle om­gan­ger. Øk 1 mas­ke etter den førs­te mas­ken på hver om­gang til du har 195 mas­ker på pin­nen. Fell løst av. Fest trå­de­ne.

Vo­lang­kant

Bruk rund­pin­ne 7 mm 80 cm og bytt garn til Silk Mo­hair. Be­gynn i den ene kan­ten på sja­let og plukk opp 194 mas­ker hele vei­en ned mot spis­sen nede og der­et­ter opp til mot­satt kant. Vo­lang­kan­ten strik­kes fram og til­ba­ke på rund­pin­ne i glatt­strikk med hull­møns­ter fra økin­ge­ne, slik: Om­gang 1 (rett­si­den): Alle mas­ker strik­kes rett. Om­gang 2: Alle mas­ker strik­kes vrangt. Om­gang 3: * 2 r, 1 kast*. Gjen­ta *–* res­ten av om­gan­gen. Om­gan­gen av­slut­tes med 2 r. Om­gang 4: Alle mas­ker strik­kes vrangt ( også kas­te­ne). Om­gang 5: *1 r, 1 kast*. Gjen­ta *–* res­ten av om­gan­gen. Om­gan­gen av­slut­tes med 1 r. Om­gang 6: Alle mas­ker strik­kes vrangt ( også kas­te­ne). Om­gang 7: Alle mas­ker strik­kes rett. Om­gang 8: Alle mas­ker strik­kes vrangt. Om­gang 9: * 2 r, 1 kast*. Gjen­ta *–* res­ten av om­gan­gen. Om­gan­gen av­slut­tes med 2 r. Om­gang 10: Alle mas­ker strik­kes vrangt ( også kas­te­ne). Om­gang 11: *1 r, 1 kast*. Gjen­ta *–* res­ten av om­gan­gen. Om­gan­gen av­slut­tes med 1 r. Om­gang 12: Alle mas­ker strik­kes vrangt ( også kas­te­ne). Om­gang 13: Alle mas­ker strik­kes rett. Om­gang 14: Alle mas­ker strik­kes vrangt. Om­gang 15: Fell løst av og fest trå­de­ne. Du fin­ner tips om elas­tisk av­fel­ling på side 111.

 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway