Enkel strikk til deg selv

Pon­cho med po­lo­kra­ge.................................................................................

En ko­se­lig og lett­strik­ket pon­cho med en varm og god kra­ge. Den strik­kes på rund­pin­ne i ett sveip, neden­fra og opp.

-

Vans­ke­lig­hets­grad: Lett Garn: Iris fra Rau­ma. 74 % Suri al­pak­ka, 22 % ull, 4 % ny­lon. 50 g = ca. 130 me­ter. Far­ge SFN63 mold­varp. Stør­rel­se: One­size Leng­de: 85 cm Bred­de: 75 cm Garn­meng­de: ca. 200 g Strikke­fast­het: 14 m x 18 om­gan­ger i glatt­strikk på pin­ner 7 mm = 10 cm Pin­ner: Rund­pin­ne 7 mm 80 cm og 60 cm

Pon­cho

Legg opp 242 mas­ker på rund­pin­ne 7 mm 80 cm. Hele pon­cho­en strik­kes i glatt­strikk. På førs­te om­gang plas­se­res det ut 4 mar­kø­rer: strikk 120 mas­ker, plas­ser mar­kør, strikk 1 mas­ke, plas­ser mar­kør, strikk 120 mas­ker, plas­ser mar­kør, strikk 1 mas­ke, plas­ser mar­kør. Fell 4 mas­ker på an­nen­hver om­gang ved å strik­ke 2 mas­ker sam­men før og etter hvert mar­kør­par. Bytt til rund­pin­ne 60 cm når det blir stramt på pin­nen.

Kra­ge

Når du har 78 mas­ker igjen på pin­nen, be­gyn­ner kra­gen. Kra­gen strik­kes i ribbe­strikk med 3 r, 3 vr. Fell løst av når kra­gen må­ler 28 cm.

Fryn­ser

Pon­cho­en har 16 fryn­ser jevnt for­delt. Hver fryn­se be­står av 6 trå­der som er 40 cm lan­ge. Brett de 6 trå­de­ne på midt­en. Bruk en hekle­nål og træ løk­ken gjen­nom yt­ters­te mas­ke på pon­cho­ens ne­der­kant. Dra en­de­ne gjen­nom løk­ken, da blir det 12 trå­der i hver fryn­se.ta en titt på side 114 hvis du vil vite mer om hvor­dan man la­ger fryn­ser.

 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway