Enkel strikk til deg selv

Fest­sjal....................................................................................................................

Å ha minst ett vak­kert strik­ket sjal til å leg­ge over skuld­re­ne uten­på fest­kjo­len er jo nesten et must for oss som strik­ker. Det­te kre­ver litt kon­sen­tra­sjon, men når det er fer­dig, er det så sti­lig at det er verdt all tanke­kraf­ten.

-

Vans­ke­lig­hets­grad: Avan­sert Garn: Silk Mo­hair fra Sand­nes Garn. 60 % kid mo­hair, 15 % ull, 25 % sil­ke. 50 g = ca. 280 me­ter. Far­ge 7572 pe­tro­le­um. Stør­rel­se: One­size Bred­de: 50 cm Leng­de: 160 cm Garn­meng­de: 100 g Strikke­fast­het: 17 m x 18 om­gan­ger i blonde­møns­ter på pin­ner 5,5 mm = 10 cm ( Maske­an­tall del­bart med 4 mas­ker pluss 2) Pin­ner: 5,5 mm For­kor­tel­ser:

dbf = Dob­belt­fel­ling. Løft 1 m som om den skul­le strik­kes rett, strikk 2 r sam­men, dra den løf­te­de mas­ken over.

Fest­sjal

Legg opp 86 mas­ker på pin­ner 5,5 mm. Hele sja­let strik­kes i blonde­møns­ter slik: Om­gang 1 (rett­si­den): 1 r, *kast, 1 r, kast, 1 dbf*. Gjen­ta *–* til sist mas­ken, av­slutt om­gan­gen med 1 r. Om­gang 2: Alle mas­ker strik­kes vrangt, også kas­te­ne. Om­gang 3: 1 r, *1 dbf, kast, 1 r, kast*. Gjen­ta *–* til sis­te mas­ken, av­slutt om­gan­gen med 1 r. Om­gang 4: Alle mas­ker strik­kes vrangt, også kas­te­ne. Gjen­ta om­gang 1– 4 til ar­bei­det må­ler ca. 160 cm. Fell løst av på en vrang om­gang. Fest trå­de­ne.

 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway