Enkel strikk til deg selv

Pon­cho med het­te............................................................................................

Et per­fekt plagg for deg som er ny­be­gyn­ner på strik­king og vil be­gyn­ne med noe en­kelt. Pon­cho­en be­står av to de­ler som strik­kes rett uten noen fiks­fak­se­ri­er. Su­peren­kel å strik­ke, kjempe­fin og vel­dig be­ha­ge­lig å ha på seg.

-

Vans­ke­lig­hets­grad: Lett Garn: Twe­ed fra Sand­nes Garn. 80 % me­rinoull, 20 % kid mo­hair. 50 g = ca. 150 me­ter. Far­ge 1087 koks. Al­pak­ka Sil­ke fra Sand­nes Garn. 70 % baby­al­pak­ka, 30 % mul­ber­ry sil­ke. 50 g = 200 me­ter. Far­ge 1088 koksme­lert. Stør­rel­se: One­size Bred­de: ca. 95 cm Leng­de: ca. 60 cm Garn­meng­de: Twe­ed 250 g, Al­pak­ka Sil­ke 200 g Strikke­fast­het: 9 m x 18 om­gan­ger i rett­strikk med dob­belt garn på pin­ner 9 mm = 10 cm Pin­ner: 9 mm og rund­pin­ne 9 mm 60 cm

Bak­styk­ke

Legg opp 104 mas­ker med en tråd Al­pak­ka Sil­ke og en tråd Twe­ed ( dvs. dob­belt garn) på pin­ner 9 mm. Strikk rett til ar­bei­det må­ler 60 cm. Fell av.

Fram­styk­ke

Legg opp 104 mas­ker med en tråd Al­pak­ka Sil­ke og en tråd Twe­ed ( dvs. dob­belt garn) på pin­ner 9 mm. Strikk rett til ar­bei­det må­ler 58 cm. Strikk 42 mas­ker, fell av de midt­ers­te 20 mas­ke­ne, strikk 42 mas­ker. Nå strik­kes hver skul­der for seg. Fell av 1 mas­ke mot hal­sen 1 gang. Fell av når du har 41 mas­ker igjen på pin­nen og ar­bei­det må­ler 60 cm. Strikk den and­re skul­de­ren på sam­me måte.

Mon­te­ring

Legg sam­men bak­styk­ket og fram­styk­ket ret­te mot ret­te og sy sam­men skul­der­søm­me­ne. Vreng med ret­ten ut.

Het­te

Be­gynn midt fram­me på fram­styk­ket. Bruk rund­pin­ne 9 mm 60 cm og plukk opp 60 mas­ker rundt hal­sen. Het­ten strik­kes i rett­strikk fram og til­ba­ke med to trå­der Twe­ed og en tråd Al­pak­ka Sil­ke (for å få en mer sta­bil het­te som hol­der for­men bed­re strik­kes en eks­tra tråd Twe­ed med i het­ten). Fell av når het­ten må­ler 33 cm målt fra hals­kan­ten. Sy sam­men fra vrang­si­den og fest trå­de­ne.

 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway