Enkel strikk til deg selv

Pon­cho.....................................................................................................................

En pon­cho for deg som li­ker å se på tv sam­ti­dig som du strik­ker. Ikke noe å hol­de styr på, bare glatt­strikk. Ren og skjær av­kob­ling og ny­tel­se!

-

Vans­ke­lig­hets­grad: Lett Garn: Silk Mo­hair fra Sand­nes Garn. 60 % kid mo­hair, 15 % ull, 25 % sil­ke. 50 g = ca. 280 me­ter. Far­ge 6071 dyp blå. Stør­rel­se: One­size Bred­de: ca. 75 cm Leng­de: ca. 81 cm Garn­meng­de: 150 g Strikke­fast­het: 20 m x 24 om­gan­ger i glatt­strikk på pin­ne 5,5 mm = 10 cm Pin­ne: Rund­pin­ne 5,5 mm 80 cm

Pon­cho

Pon­cho­en strik­kes fram og til­ba­ke på rund­pin­ne. Legg opp 145 mas­ker på rund­pin­ne 5,5 mm 80 cm. Strikk glatt­strikk til ar­bei­det må­ler ca. 162 cm. Fell av fra rett­si­den.

Mon­te­ring

Brett sam­men pon­cho­en av­fel­lings­kant mot opp­leggs­kant. Be­gynn ved kan­ten og sy sam­men lang­si­den opp mot den bret­te­de kan­ten. Sy fra vrang­si­den. La det være igjen ca. 28 cm åp­ning til hal­sen.

 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway