Enkel strikk til deg selv

Twe­ed­gen­ser.......................................................................................................

Ad­var­sel! Det­te kan bli din nye fa­vo­ritt­gen­ser. Den er fin, den er her­lig å strik­ke, og fø­lel­sen av å ha den på seg nesten ube­skri­ve­lig.

-

Vans­ke­lig­hets­grad: Mid­dels Garn: Twe­ed fra Sand­nes Garn. 40 % baby­al­pak­ka, 32 % vis­ko­se, 20 % po­ly­a­mid, 8 % me­rinoull. 50 g = ca. 150 me­ter. Far­ge 2554 lys bei­ge. Stør­rel­se: S ( M) L Bryst­mål: 48 ( 52) 56 cm Leng­de: 62 ( 66) 70 cm Er­mel­eng­de: 55 ( 57) 59 cm Garn­meng­de: 250 ( 300) 350 g Strikke­fast­het: 15 m x 21 om­gan­ger i glatt­strikk på pin­ner 5,5 mm = 10 cm Pin­ner: 5,5 mm, rund­pin­ne 5,5 mm 60 cm

Bak­styk­ke

Legg opp 72 (78) 84 mas­ker på pin­ne 5,5 mm. Strikk vrang­bord med 1 r, 1 vr i 4 (4) 5 cm. Der­et­ter strik­kes ar­bei­det vi­de­re i glatt­strikk. Når bak­styk­ket må­ler 43 (44) 45 cm, be­gyn­ner fel­lin­gen til erme­hul­le­ne. Fell av 3 mas­ker 1 gang, 2 mas­ker 1 gang og 1 mas­ke 2 gan­ger på hver side. Du skal nå ha 58 (64) 70 mas­ker igjen på pin­nen. Når erme­hul­le­ne må­ler 15 (18) 21 cm, be­gyn­ner av­fel­lin­gen mot hal­sen. Fell av de midt­ers­te 32 (36) 38 mas­ke­ne. Nå strik­kes hver skul­der for seg. Fell av 1 mas­ke mot hals­kan­ten 2 gan­ger. Du skal nå ha 11 (12) 14 mas­ker igjen på pin­nen. Fort­sett å strik­ke uten fel­lin­ger og fell av skul­de­ren når ar­bei­det må­ler 62 (66) 70 cm. Strikk den and­re skul­de­ren på sam­me måte, men speil­vendt.

Fram­styk­ke

Legg opp 72 (78) 84 mas­ker på pin­ne 5,5 mm. Strikk vrang­bord med 1 r, 1 vr i 4 (4) 5 cm. Der­et­ter strik­kes ar­bei­det vi­de­re i glatt­strikk. Når fram­styk­ket må­ler 43 (44) 45 cm, be­gyn­ner fel­lin­gen til erme­hul­le­ne. Fell av 3 mas­ker 1 gang, 2 mas­ker 1 gang og 1 mas­ke 2 gan­ger på hver side. Du skal nå ha 58 (64) 70 mas­ker igjen på pin­nen. Når erme­hul­le­ne må­ler 12 (15) 18 cm, be­gyn­ner av­fel­lin­gen mot hal­sen. Fell av de midt­ers­te 24 (28) 30 mas­ke­ne. Nå strik­kes hver skul­der for seg. Fell av 1 mas­ke mot hals­kan­ten 6 gan­ger. Du skal nå ha 11 (12) 14 mas­ker igjen på pin­nen. Fort­sett å strik­ke uten fel­lin­ger og fell av skul­de­ren når ar­bei­det må­ler 62 (66) 70 cm. Strikk den and­re skul­de­ren på sam­me måte, men speil­vendt.

Er­me

Legg opp 30 (32) 34 mas­ker på pin­ner 5,5 mm. Strikk 5 (5) 6 cm vrang­bord med 1 r, 1 vr. Der­et­ter strik­kes er­met vi­de­re i glatt­strikk. Når ar­bei­det må­ler 11 (12) 13 cm, be­gyn­ner økin­ge­ne til skul­de­ren. Øk 1 mas­ke i hver side med 3 (2,5) 2 cm mel­lom­rom til du har 58 (66) 76 mas­ker på pin­nen. Fort­sett å strik­ke uten økin­ger til er­met må­ler 55 (57) 59 cm. Nå be­gyn­ner fel­lin­gen til erme­hul­le­ne. Fell av 3 mas­ker 1 gang, 2 mas­ker 1 gang og 1 mas­ke 2 gan­ger på hver side. Du skal nå ha 44 (52) 62 mas­ker igjen på pin­nen, fell av når ar­bei­det må­ler 60 (62) 64 cm.

Mon­te­ring og hals­kant

Legg sam­men fram- og bak­styk­ke ret­te mot ret­te og sy sam­men skul­der­søm­me­ne. Sy der­et­ter fast hvert er­me ved skul­de­ren. Sy sam­men er­me­ne og fram- og bak­styk­ket. Vreng plag­get med ret­ten ut. Plukk opp ca. 94 (104) 110 mas­ker på rund­pin­ne 5,5 mm 60 cm rundt hal­sen og strikk vrang­bord med 1 r, 1 vr. Fell av når hals­kan­ten må­ler 5 (6) 6 cm.

 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway