Enkel strikk til deg selv

Over­size­topp........................................................................................................

En dei­lig over­size­topp med tre­kvart er­me til de da­ge­ne når krop­pen tri­ves best i sto­re plagg som ikke stram­mer.

-

Vans­ke­lig­hets­grad: Lett Garn: Tynn me­rinoull fra Sand­nes Garn. 100 % me­rinoull. 50 g = ca. 175 me­ter. Far­ge 7572 pe­tro­le­um. Silk Mo­hair fra Sand­nes Garn. 60 % kid mo­hair, 15 % ull, 25 % sil­ke. 50 g = ca. 280 me­ter. Far­ge 7572 pe­tro­le­um. Stør­rel­se: S/ M ( L/ XL) Bred­de: 60 cm ( Målt un­der erme­hul­le­ne) Leng­de: 56 ( 66) cm Garn­meng­de: Tynn me­rinoull 200 ( 250) g, Silk Mo­hair 150 ( 200) g Strikke­fast­het: 16 m x 21 om­gan­ger i glatt­strikk på pin­ner 7 mm = 10 cm Pin­ner: 7 mm, rund­pin­ne 7 mm 60 cm

Bak­styk­ke

Legg opp 112 mas­ker på pin­ner 7 mm med en tråd Silk Mo­hair og en tråd Tynn me­rinoull. Strikk en­kel vrang­bord 1 r, 1 vr til ar­bei­det må­ler 2 cm. Der­et­ter strik­kes fram­styk­ket vi­de­re i glatt­strikk. Når ar­bei­der må­ler 11 cm, fel­les 1 mas­ke i hver side. Fort­sett å fel­le 1 mas­ke i hver side på hver sjet­te om­gang, to­talt 9 gan­ger til du har 94 mas­ker på pin­nen. Fort­sett å strik­ke uten fel­lin­ger til ar­bei­det må­ler 54 (64) cm. Fell av de midt­ers­te 30 mas­ke­ne og strikk så hver skul­der for seg. Fell av 2 mas­ker mot hals­kan­ten 1 gang. Du skal nå ha 30 mas­ker igjen på pin­nen. Fell av skul­de­ren når ar­bei­det må­ler 56 (66) cm. Strikk den and­re skul­de­ren på sam­me måte, men speil­vendt. For deg som strik­ker i stør­rel­se S/M og har stor bys­te, an­be­fa­ler jeg å strik­ke bak- og fram­styk­ket noen cm leng­re.

Fram­styk­ke

Legg opp 112 mas­ker på pin­ne 7 mm med en tråd Silk Mo­hair og en tråd Tynn me­rinoull. Strikk en­kel vrang­bord 1 r, 1 vr til ar­bei­det må­ler 2 cm. Der­et­ter strik­kes fram­styk­ket vi­de­re i glatt­strikk. Når ar­bei­det må­ler 5 cm, fel­les 1 mas­ke i hver side. Fort­sett å fel­le 1 mas­ke i hver side på hver sjet­te om­gang, to­talt 9 gan­ger til du har 94 mas­ker på pin­nen.

Fort­sett å strik­ke uten fel­lin­ger til ar­bei­det må­ler 40 (50) cm. Fell av de midt­ers­te 22 mas­ke­ne og strikk så hver skul­der for seg. Fell av 2 mas­ker 2 gan­ger, 1 mas­ke 2 gan­ger mot hals­kan­ten. Du skal nå ha 30 mas­ker igjen på pin­nen. Fell av skul­de­ren når ar­bei­det må­ler 50 (60) cm. Strikk den and­re skul­de­ren på sam­me måte, men speil­vendt.

Er­mer

Legg opp 44 mas­ker på pin­ne 7 mm med en tråd Silk Mo­hair og en tråd Tynn me­rinoull. Strikk en­kel vrang­bord 1 r, 1 vr til ar­bei­det må­ler 2 cm. Der­et­ter strik­kes er­met vi­de­re i glatt­strikk. Når ar­bei­det må­ler 5 cm, økes en mas­ke i hver side. Fort­sett å øke 1 mas­ke i hver side på hver tred­je om­gang til du har 68 mas­ker på pin­nen. Fort­sett å strik­ke glatt­strikk uten økin­ger til ar­bei­det må­ler 27 cm. Fell av.

Mon­te­ring og hals­kant

Legg sam­men fram- og bak­styk­ke ret­te mot ret­te og sy sam­men skul­der­søm­me­ne. Sy der­et­ter fast hvert er­me. Sy sam­men er­met og fram- og bak­styk­ket. Vreng plag­get med ret­ten ut. Plukk opp ca. 96 mas­ker på rund­pin­ne 7 mm 60 cm rundt hal­sen og strikk vrang­bord med 1 r, 1 vr. Fell av når hal­sen må­ler 2 cm.

 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway