Enkel strikk til deg selv

Over­size­gen­ser...............................................................................................

En lett­strik­ket gen­ser som er like dei­lig å strik­ke som å ha på seg. I ste­det for å hyl­le deg inn i et tep­pe på so­fa­en, kry­per du gans­ke en­kelt inn i den­ne.

-

Vans­ke­lig­hets­grad: Lett Garn: Iris fra Rau­ma. 74 % Suri al­pak­ka, 22 % ull, 4 % ny­lon. 50 g = ca. 130 me­ter. Far­ge 2138 vin­rød. Stør­rel­se: S/ M ( L/ XL) Bryst­mål: 136 (156) cm Leng­de: 72 ( 82) cm Er­mel­eng­de: 46 ( 50) cm Garn­meng­de: ca. 350 ( 400) g Strikke­fast­het: 14 m x 18 om­gan­ger i glatt­strikk på pin­ne 7 mm = 10 cm Pin­ne: 7 mm Hekle­nål: 4 mm

Bak­styk­ke

Legg opp 95 (109) mas­ker på pin­ne 7 mm. Strikk glatt­strikk til ar­bei­det må­ler 72 (82) cm. Fell av og fest trå­de­ne.

Fram­styk­ke

Legg opp 95 (109) mas­ker på pin­ne 7 mm. Strikk glatt­strikk til ar­bei­det må­ler 71 ( 81) cm. På nes­te glatt­strik­ke­de om­gang be­gyn­ner av­fel­lin­gen mot hal­sen. Fell av de midt­ers­te 33 mas­ke­ne. Nå strik­kes hver skul­der for seg. Fell av 2 mas­ker mot hal­sen 1 gang. Fell av når du har 29 (34) mas­ker igjen på pin­nen og ar­bei­det må­ler 72 (82) cm. Strikk den and­re skul­de­ren på sam­me måte, men speil­vendt.

Er­me

Legg opp 34 (38) mas­ker på pin­ne 7 mm. Strikk glatt­strikk til ar­bei­det må­ler 10 (12) cm. Øk 1 mas­ke i hver side på er­met med ca. 4 cm mel­lom­rom 7 (8) gan­ger. Fell av når du har 48 (54) mas­ker på pin­nen og ar­bei­det må­ler 46 (50) cm.

Mon­te­ring

Legg sam­men fram- og bak­styk­ke ret­te mot ret­te og sy sam­men skul­der­søm­me­ne. Sy der­et­ter fast hvert er­me ved skul­de­ren. Sy sam­men er­me­ne og si­de­ne på gen­se­ren, slutt å sy når det er ca. 15 cm igjen til ne­der­kan­ten på gen­se­ren så det dan­nes en åp­ning i si­de­ne. Vreng plag­get med ret­ten ut. Bruk hekle­nål 4 mm og hek­le fast­mas­ker rundt hals­kan­ten i en el­ler to om­gan­ger.

 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway