Enkel strikk til deg selv

Å sy sam­men en gen­ser...........................................................................

-

Når du har strik­ket fer­dig alle de­le­ne til gen­se­ren din og fes­tet alle trå­de­ne, er det tid for mon­te­ring. Bruk en ull­nål med butt spiss. Be­gynn med å leg­ge sam­men fram- og bak­styk­ke ret­te mot ret­te og sy sam­men skul­der­søm­me­ne. Sy der­et­ter er­me­ne sam­men med skuld­re­ne. Så syr du sam­men er­me­ne og si­de­ne på gen­se­ren. Hvis noe skul­le være ujevnt, er det fi­ne­re å jus­te­re det­te un­der erme­hul­le­ne enn i kan­ten på er­met el­ler gen­se­ren. Nål gjer­ne sam­men før du syr, og sy med at­ter­sting.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway