Enkel strikk til deg selv

For­kor­tel­ser.......................................................................................................

-

m

Mas­ke

r

Rett mas­ke

vr

Vrang mas­ke

2 sm

Fell 1 mas­ke ved å strik­ke 2 mas­ker sam­men.

øk 1 m

Øk 1 mas­ke

F4F

Sett 2 m på en hjelpe­pin­ne foran ar­bei­det, strikk 2 r, strikk 2 r fra hjelpe­pin­nen.

F4B

Sett 2 m på en hjelpe­pin­ne bak ar­bei­det, strikk 2 r, strikk 2 r fra hjelpe­pin­nen.

dbf

Dob­belt­fel­ling. Løft 1 m som om den skul­le strik­kes rett, strikk 2 r sam­men, dra den løf­te­de mas­ken over.

øk 1v

Øket mas­ke som le­ner seg mot venst­re. Plukk opp en mas­ke med venst­re pin­ne for­fra mel­lom mas­ke­ne, og strikk den rett gjen­nom det bakre mas­ke­led­det.

øk 1h

Øket mas­ke som le­ner seg mot høy­re. Plukk opp en mas­ke med venst­re pin­ne bak­fra mel­lom mas­ke­ne, og strikk den gjen­nom det fram­re mas­ke­led­det.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway