90 per­ler i ag­der

Vi har ut­ford­ret Ag­der-ord­fø­rer­ne til å av­slø­re en «skjult per­le» som bå­de fast­bo­en­de og tu­ris­ter kan be­sø­ke i som­mer. I til­legg pe­ker de 30 ord­fø­rer­ne på to mer «van­li­ge» tu­rist­at­trak­sjo­ner i hver av kom­mu­ne­ne.

Faedrelandsvennen - - FORSIDE - KJE­TIL NYGAARD OG ODD-IN­GE RØNNING ULEBERG

Jette­gry­ter, gru­ver, ukjen­te bade­plas­ser, tu­rer og grot­ter. Ag­ders 30 ord­fø­re­re ble ut­ford­ret til å trek­ke fram tre at­trak­sjo­ner som bå­de fast­bo­en­de og tu­ris­ter kan be­sø­ke i som­mer.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.