SA­KEN

Faedrelandsvennen - - NYHETER -

By­vekst­av­ta­le Ut­kast til av­ta­le fra Kris­tian­sand:

50 pro­sent øk­ning i bom­pen­ge­ne (fra 14 til 21 kro­ner ge­ne­relt og fra 21 til 32 kro­ner rush­ti­den)

An­tall bom­sta­sjo­ner skal opp fra fem til 11 (på Lunds­broa og rundt Sør­lands­par­ken)

Det skal sat­ses på nye vei­er (Gart­ner­løk­ka, Havne­gata, syk­kel­bro­er m.m) og kol­lek­tiv­tra­fikk.

Ver­di over 11 mil­li­ar­der kro­ner.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.