Avspo­ring steng­te Sør­lands­ba­nen

Faedrelandsvennen - - NYHETER SØRLENDING. -

●●Tog­strek­nin­gen mel­lom Ven­ne­sla og Ne­laug på Sør­lands­ba­nen ble stengt for tog­tra­fikk tors­dag mor­gen. Det skjed­de et­ter en avspo­ring ved Vatne­strøm. Har­ry Korslund, medie­vakt i Ba­ne Nor, opp­lys­te at et ei vogn i et gods­tog had­de spo­ret av. Rett før klok­ka ett tors­dag skrev NSB på sine egne hjemme­si­der at strek­nin­gen Kris­tian­sand – Here­foss had­de åp­net igjen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.