VEN­NE­SLA. Nils Olav Larsen (KRF):

Faedrelandsvennen - - FREDAG -

1: Tøm­mer­ren­na og Se­tes­dals­ba­nen. En tid­li­ge­re, dansk kol­le­ga av meg gikk den med hele fa­mi­li­en. Det var det størs­te hun had­de opp­levd noen gang. Tøm­mer­ren­na sam­men med Se­tes­dals­ba­nen er noe vi sat­ser vel­dig på i Ven­ne­sla.

2: Huns­foss. Det å ta seg en tur ned der og se på de tin­ge­ne som har skjedd der nede er en fan­tas­tisk opp­le­vel­se. Ar­ki­tek­tu­ren er flott i de gam­le fab­rikk­byg­nin­ge­ne.

SKJULT PER­LE: Syk­kel­rute 3. Ta buss til Kile­fjor­den, syk­le der­fra og ned til Vi­ge­land ho­ved­gård. Jeg er gal et­ter syk­kel, så jeg in­vi­ter­te alle gjes­te­ne i 50-årsla­get mitt på den­ne tu­ren. Det er helt fan­tas­tisk. Tu­ren kan av­slut­tes med en søn­dags­mid­dag på Løa når den er oppe og går igjen.

Ven­ne­slas tøm­mer­ren­ne er et po­pu­la­ert om­rå­de å gå tur i.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.